Regionale kennisateliers
Nieuwkomers, integrale aanpak en regie.
Hoe doe je dat als gemeente?

De afgelopen jaren zijn gemeenten actief aan de slag gegaan met de integratie en participatie van nieuwkomers en het nemen van regie hierin. Er is veel ervaring opgedaan. De opgave voor gemeenten is echter nog lang niet afgerond. In 2020 krijgen gemeenten meer regie op inburgering. Daarnaast blijven veel nieuwkomers te lang aangewezen op een bijstandsuitkering en zijn de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig. Dit heeft gevolgen voor het meedoen in de maatschappij en heeft ook invloed op hun gezondheid. Omgekeerd kunnen gezondheidsproblemen ook een voorspoedige integratie en participatie in de weg staan. 

Hoe pak je als gemeente de regie voor een integrale aanpak rondom nieuwkomers aan? Wat zijn de geleerde lessen en wat kunnen gemeenten nu al doen in het licht van de aanstaande wetswijziging, waarbij regie op inburgering terug gaat naar gemeenten? Hoe kan je nieuwkomers centraal stellen, en het proces rondom nieuwkomers inzichtelijk krijgen en verbeteren? En hoe werk je in buurten en wijken cultuursensitief met aandacht voor diversiteit? Ga hierover met elkaar in gesprek en laat je inspireren door goede voorbeelden en handvatten bij één van de regionale kennisateliers van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, georganiseerd door VNG OTAV.

De kennisateliers vinden plaats op:

  • 1 november, stadshuis Nieuwegein
  • 8 november, bestuurscentrum ‘s-Hertogenbosch
  • 12 november, stadhuis Zwolle
  • 19 november, VNG Den Haag

Benieuwd naar het (inhoudelijke) programma?
Via bovenstaande tabbladen kunt u het programma en de sessies bekijken.

Aanmelden?
U kunt zich nu aanmelden voor één van de regionale kennisateliers. Meld u aan en verzeker uzelf van een plaats. 
We kijken uit naar uw komst en ontmoeten u graag op één van bovenstaande data!