Op vrijdag 30 november vindt de achtste “VNG Bestuurdersdag” met aansluitend een Buitengewone ALV plaats in De Jaarbeurs in Utrecht. Alle lokale bestuurders zijn van harte welkom op deze dag! Noteer 30 november vast in uw agenda!

Thema bestuurdersdag: “Zo doen we dat! Een analyse van de collegeakkoorden”
Mede op basis van een analyse van de collegeakkoorden door VNG medewerkers staan wij in het plenaire deel van de Bestuurdersdag stil bij de voornemens van ruim 300 gemeenten. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? En welke trends zien we terug?  

De VNG Bestuurdersdag
Na het plenaire deel presenteren de elf bestuurlijke beleidscommissies in deelsessies hun belangrijkste speerpunten voor de komende periode.