Hier vindt u alle beschikbare naslag van het congres.

Plenaire presentatie
Bekijk de plenaire presentatie 


Plenaire film
Bekijk de plenaire film

Presentaties van een aantal workshops
Workshop 1 - Inclusief werkgeven - van intentie naar actie 
Workshop 2 - Selecteren zonder beperking 

Workshop  3 - Banen creëren in samenwerking met marktpartijen 
Workshop 4 - 
 Maak werk van de Participatiewet vanuit inclusief werkgeverschap 
Workshop  9 - De regelgeving en instrumenten 

Een greep uit de organisaties die hebben deelgenomen aan de informatiemarkt.

Peter Langedijk
Blik op Werk
Blik op Werk keurt dienstverleners die mensen ondersteunen bij het vinden en houden van werk. Met het Blik op Werk Keurmerk laten ruim vijfhonderd dienstverlenende bedrijven zich jaarlijks onafhankelijk beoordelen op kwaliteit. De diensten onder het Keurmerk richten zich op duurzame arbeidsparticipatie, waaronder toeleiding naar werk, jobcoaching en sociale activering. Blik op Werk maakt op deze manier kwaliteit inzichtelijk en kwalitatieve dienstverleners vindbaar en zichtbaar. Daarnaast heeft Blik op Werk in 2018, samen met Stichting Practicum de Inclusiviteits-Meter (I'M) opgezet. Met het I'M Keurmerk worden bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten onderscheiden die zich aantoonbaar inspannen voor een inclusievere arbeidsmarkt.  

Martine Kloet
Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM)
De NIM wil wetenschappelijke kennis inzetten om organisaties te helpen met het realiseren van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. De NIM richt zich op de verbinding tussen diversiteit en inclusiviteit, om zo de langetermijneffecten en de effectiviteit van het diversiteitsbeleid te vergroten. Door uw deelname krijgt u inzicht in de efficiëntie en samenhang van uw diversiteitsbeleid (d.m.v. de beleidsscan) en het effect van uw beleid op medewerkers (d.m.v. de medewerkersscan). Wij bieden een benchmark met andere organisaties en doen concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van uw beleid.

Annemieke Visscher
Werkgeversvereniging AWVN
Werkgeversvereniging AWVN inspireert en stimuleert organisaties ruimte te maken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en heeft hierover al met ruim 700 werkgevers contact. Op de informatiemarkt delen zij kennis en ervaringen vanuit hun onderzoeken, werkgeverspilots en netwerkaanpakken voor groepen werkgevers.

Arjan van der Borst
SBCM A&O-fonds SW

SBCM zet zich, als A&O-fonds voor de sociale werkgelegenheid, al jaren in om passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. Op deze manier hebben we veel kennis en instrumenten ontwikkeld, waarmee SBCM werkgevers ondersteunt om te komen tot een inclusieve arbeidsorganisatie. www.sbcm.nl