Diversiteit door migratie
Hoe verandert uw gemeente en voor welke opgaven komt u te staan?

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst in Nederland sterk toegenomen. Niet langer grote groepen migranten uit weinig landen (voormalige kolonies en gastarbeiders), maar kleine groepen uit veel landen (werknemers uit de EU, VS en Azië, vluchtelingen, studenten, Expats etc.).

De samenstelling van gemeenten, wijken en buurten verandert en stelt inwoners én gemeenten voor nieuwe opgaven. Hoe geven we met elkaar samenleven vorm, op straat, vanuit huisvesting, in onderwijs, op het werk? Welk gemeentelijk beleid vraagt dit?

Om deze vragen te beantwoorden moeten we weten wat er speelt. De WRR heeft onlangs in een verkenning de nieuwe verscheidenheid in kaart gebracht. “Het is noodzakelijk om afscheid te nemen van de oude lenzen waarmee vraagstukken rond migratie en integratie worden waargenomen”. Herkent u hun beeld? En tot welke vraagstukken leidt dat in uw gemeente?

De vervolgvraag is wat u hiermee kunt of moet doen. Een verkenning door de VNG, uitgevoerd door adviesbureau Van der Bunt, toont een wisselend beeld van het beleid. Sommige gemeenten hebben nog een specifiek integratiebeleid, voor andere maakt het deel uit van bijvoorbeeld wonen, werk of zorg en ondersteuning. Over het algemeen zijn gemeenten, na afschaffing van het doelgroepenbeleid, terughoudend en reactief. Het ontbreekt hen aan een duidelijke visie of verhaal. 

Zowel de WRR als de verkenning door Van der Bunt doen suggesties voor een antwoord op de nieuwe situatie. Krijg als gemeente zicht op uw inwoners. Zorg dat uw instellingen toegerust zijn op de veranderende diversiteit en richt u niet op één groep. Alle inwoners hebben recht op een faire behandeling en moeten hun weg in de lokale samenleving weten te vinden.

Na twee korte presentaties/plenaire gesprekken gaat u samen met collega-burgemeesters en wethouders van vergelijkbare gemeenten, zoals voorsteden, expatgemeenten, grensgemeenten of gemeenten met specifieke minderheidsgroepen (zie hier), in gesprek over de praktijk in uw gemeente.

Van te voren kunnen de volgende vragen u daarbij helpen: 

  • Hoe divers is uw gemeente? Heeft u voldoende zicht op de nieuwe diversiteit?
  • Hoe anticipeert uw gemeente op de nieuwe verscheidenheid?
  • Hoe kan de VNG en het ministerie van SZW u daarin helpen?

Waar en wanneer
10 december 2018. Inloop vanaf 12.00 uur. Start om 12.30 uur.
Locatie: NBC Nieuwegein