Elk jaar organiseert de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten een Zuid-Hollandse bestuurdersdag en algemene ledenvergadering. Naast huishoudelijke zaken wordt dan altijd veel tijd ingeruimd om de gastgemeente en elkaar beter te leren kennen. Op vrijdag 12 april 2019 bent u van harte welkom in Rotterdam.

De gastgemeente nodigt u van harte uit om bijzondere Rotterdamse projecten te bekijken. Daarbij komen verschillende thema's aan bod zoals mobiliteit, tegengaan van tweedeling, innovatie, onderwijs en veiligheid. Alles onder de noemer ‘Nieuwe Energie voor Zuid-Holland”.

U kunt zien hoe op de zuidoever van de Maas, waar ruim 200.000 Rotterdammers wonen, het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid ervoor zorgt dat de dreigende maatschappelijke tweedeling wordt tegengegaan. U kunt meegaan naar het havencomplex waar mobiliteit, innovatie en onderwijs in diverse projecten samenkomen. Of u kiest ervoor om meer te weten te komen over de unieke experimenten die Rotterdam heeft uitgevoerd met gelote wijkraden. 

De dag wordt geopend en afgesloten door burgemeester Aboutaleb.

Wij zien uit naar uw komst.

Gemeente Rotterdam
Ahmed Aboutaleb
burgemeester

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Klaas Tigelaar 
voorzitter