Op 21 december zijn de opbrengsten van de vijf Klimaattafels gepresenteerd. Naar verwachting hebben de planbureaus deze eind februari doorgerekend. De VNG nodigt u graag uit voor de Tweede Landelijke werkconferentie Klimaatakkoord op donderdag 14 februari in de Reehorst in Ede.

Tijdens de werkconferentie op 14 februari willen we graag met u in gesprek gaan over de opbrengsten van de tafels. Hoe is het proces tot nu toe gegaan, waar staan we ten opzichte van 10 september en wat staat ons de komende periode te wachten.

Dagvoorzitter Wim Fred Dil zal de middag openen en een processchets geven. Hij zal ook vragen stellen aan het publiek en er kunnen vragen gesteld worden door de deelnemers, deze zullen worden beantwoord door VNG medewerkers.
Edward Stigter zal dit, in zijn rol als dagvoorzitter, ook doen tijdens het avondprogramma. Er is ruimte om aan de VNG onderhandelaars uw vragen over het proces van het klimaatakkoord te stellen.


De invulling van de dag proberen we verder zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de actuele ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. 
Ook zullen we u een korte update geven over de Regionale Energiestrategie (RES) en het Kennis en Leerprogramma Aardgasvrije wijken (KLP).

Per sectortafel organiseren we een werksessie waarbij we met u in gesprek gaan over de opbrengsten.
Meer informatie over de sessies vindt u hier.