Op donderdag 23 mei organiseerde de VJK haar jaarlijkse Voorjaarscongres. Dit jaar vond het congres plaats in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Het thema deze editie ging over de invulling van de Energietransitie, het Klimaatakkoord en de Omgevingswet. Duidelijk werd dat het juridisch kader nog volop in ontwikkeling is en we als gemeente en bedrijfsjuristen proactief mee kunnen helpen in het schetsen van dat kader en de ruimte daarbinnen. De bijdrage van Michelle de Rijke droeg bij aan het overzicht. Maar zij maakte ook duidelijk dat de energietransitie een complexe lappendeken is van globale, Europese, nationale akkoorden, wetten, beleidsstrategieën en belangen op verschillende overheidsniveaus en met inwoners en bedrijven. Verder zette zij gemeenten aan het denken: “Hoe verdeel je warmte(netten)? Gaan gemeenten vergunningen, subsidies of concessies verlenen?” Maarten Bijl van de Gemeente Rotterdam vertelde over de afweging van Rotterdam in 2005; “met de restwarmte van de haven moeten we wat kunnen”. Het warmtebedrijf werd opgericht, langjarige investeringsrisico’s werden aangegaan. Het is een complexe businesscase niet zonder politieke afbreukrisico’s zo schetste hij. Momenteel wordt nagedacht over de aanleg van een Warmterotonde tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden. “Hierbij is de aanbodkant van restwarmte geen probleem  met al die bedrijven maar de vraag is zeer divers en daardoor complex”, aldus Maarten Bijl.

Tijdens de middagsessies lieten de deelnemers zich onder meer bijpraten door deskundigen over de Omgevingswet en duurzaamheid en de regierol van gemeenten daarbij. De voorzitter van de gebiedscoöperatie Rivierland schetste hoe een verzameling van coöperaties steeds meer body krijgt door bundeling van krachten. Er wordt gepionierd. Deze vorm van samenwerking heeft een onbekende governance. Toezicht (ACM) weet nog niet hoe hiermee om te gaan. Wat is zo’n gebiedscoöperatie voor gemeenten in de energietransitie? Wanneer aan tafel? Deze vragen spelen nu en zijn de moeite waard te volgen. Datzelfde geldt voor de samenwerking tussen Apeldoorn, Zutphen, Zwolle en Deventer in Transform. Deze gemeenten werken samen aan een gebiedsgewijze aanpak om 40.000 woningen aardgasvrij te maken. De trekker van deze samenwerking gaf een inkijkje in de opstart.

Na deze twee rondes met sessies werd de middag afgesloten met een interactief panelgesprek.

Het VJK Bestuur nodigt u graag uit volgende keer weer aanwezig te zijn. De najaarsbijeenkomst is op 29 november.