Inspiratiesessies Banenafspraak voor overheid en onderwijs

Staatssecretaris Van Ark heeft diverse wijzigingen in de regelgeving rond de Banenafspraak aangekondigd. Belangrijke hiervan zijn dat de inkoop van diensten kan gaan meetellen bij de inlenende organisatie en dat het onderscheid tussen markt en overheid wordt opgeheven: Van 25.000 extra banen bij de overheid naar 125.000 extra banen samen met de markt!

Hiermee komt de focus niet meer te liggen op waar een baan meetelt maar er komen juist nieuwe kansen om nog meer banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Onveranderd blijft dat overheids- en onderwijswerkgevers aan de lat staan om banen te creëren en mensen uit de doelgroep succesvol op te nemen in de eigen organisatie. Wat is er nodig om de Banenafspraak te laten slagen? Uw inzet!

Ervaring leert dat het in contact komen met collega’s die ook aan de slag zijn met de Banenafspraak, inspirerend werkt. Je leert van elkaars ervaringen en ontdekt invullingen waar je mogelijk zelf nog niet aan hebt gedacht.

Het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid (VSO) wil deze inspiratie graag faciliteren en nodigt u dan ook graag uit voor één van onze vier inspiratiesessies georganiseerd op vier verschillende locaties in het land.

De inspiratiesessies vinden plaats op:

  • Dinsdag 19 maart in Zwolle
  • Donderdag 21 maart in Eindhoven
  • Maandag 25 maart in Den Haag
  • Vrijdag 29 maart in Ede