De overheid is wederpartij in de meerderheid van de zaken waarin gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verleend. In bijna een kwart van de gevallen gaat het om bestuursrechtelijke procedures. Hier ligt vaak complexe wetgeving aan ten grondslag, of wetgeving waarin een groot gedeelte van de nadere invulling bewust wordt overgelaten aan de praktijk.

Over het feit dat wetgeving (en beleid) effectief en uitvoerbaar moet zijn is iedereen het eens. Om het afwegings- en verantwoordingsproces bij het maken van beleid en regelgeving te ondersteunen, is het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) in het leven geroepen.
Daarbij is een van de aandachtspunten hoe beleid of regelgeving in de praktijk uitpakt voor burger en uitvoeringsorganisaties.

Als we als overheid willen streven naar het voorkomen van onnodige juridisering en het informeel afhandelen in het bestuursrecht, moeten we de volgende vragen stellen en proberen te beantwoorden.

  • Is informeel afhandelen in het bestuursrecht gemeengoed of juist uitzondering?
  • Hebben we een beeld van welke wetgeving de meeste (ongewenste) procedures oplevert en daarmee ook een (ongewenst) beroep op het stelsel van rechtsbijstand en wat is hier de oorzaak van?
  • Van welke casuïstiek kunnen we leren als we de bedoeling en werkelijkheid volgende keer (nog) dichter bij elkaar te brengen?
  • Hoe kunnen wij, als maatschappelijke organisaties en vooral rijksoverheid, leren en reflecteren zodat wetgeving en beleid effectiever en beter uitvoerbaar wordt?
  • Voelt de burger zich voldoende betrokken bij de totstandkoming van wetgeving en beleid?
  • Hoe kunnen wij als organisaties met gedeelde uitdagingen en belangen van elkaar leren?

Op dinsdag 28 mei 2019 komen deze vragen én antwoorden aan de orde van binnen en buiten het terrein van Justitie en Veiligheid op het congres Responsieve overheid en effectieve wetgeving van het programma Rechtsbijstand. Het betreft een ochtendprogramma van 09:15 – 12:15 uur met aansluitend een netwerklunch, dat plaatsvindt in MediaPlaza, Jaarbeurs Utrecht. Vanaf begin mei kunt u zich inschrijven voor het congres.

Met vriendelijke groet,

Anita Vegter, directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Henrike Karreman, programmadirecteur Rechtsbijstand