Vijf regiobijeenkomsten abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van de backoffice. Om gemeenten goed voor te bereiden, worden eind juni en begin juli vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd, verspreid door Nederland. Tijdens deze regiobijeenkomsten wordt u geïnformeerd over:

 • de invoering van het abonnementstarief Wmo per 1 januari 2020;
 • de ontwikkeling en implementatie van een nieuw PGB-systeem voor budgethouders, gemeenten en zorgaanbieders;
 • de nieuwe standaard administratieprotocollen die meer duidelijkheid bieden over de administratieve afhandeling van zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door VWS, VNG, CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor:

 • beleidsmedewerkers abonnementstarief / beleidsmedewerkers Sociaal Domein
 • inkopers / contractmanagers
 • informatiemanagers / applicatiebeheerders
 • medewerkers berichtenverkeer 
 • medewerkers administratieve backoffice

Opzet van de bijeenkomsten

De regiobijeenkomsten starten allemaal om 09.30 uur (inloop en registratie vanaf 09.00 uur) en duren tot 13.30 uur. Na een plenair welkom, zijn er drie workshoprondes van circa 60 minuten. U kunt kiezen uit onderstaande vier workshops. U kunt er ook voor kiezen om alleen de workshop bij te wonen die voor u interessant is.

Data en locaties

 • donderdag 20 juni in Rotterdam bij Brasserie Engels
  (VOL, u kunt zich uitsluitend nog inschrijven 27 juni in Haarlem)

   
 • maandag 24 juni in Eindhoven bij Pullman Cocagne
  (VOL, u kunt zich uitsluitend nog inschrijven 27 juni in Haarlem)

   
 • dinsdag 25 juni in Zwolle bij Nieuwe Buitensociëteit
  (VOL, u kunt zich uitsluitend nog inschrijven 27 juni in Haarlem)

   
 • donderdag 27 juni in Haarlem bij Stadsschouwburg & Philharmonie
   
 • dinsdag 2 juli in Amersfoort bij De Eenhoorn 
  (VOL, u kunt zich uitsluitend nog inschrijven 27 juni in Haarlem)

   

Opvolging
Kunt u niet bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn, dan kunt u na 2 juli de hand-outs downloaden van deze website.

Over PGB 2.0 en de standaard administratieprotocollen worden vanaf eind september vervolgbijeenkomsten georganiseerd per regio door het Ketenbureau i-Sociaal Domein om u bij te praten over de actuele ontwikkelingen. Houd hiervoor de website (www.i-sociaaldomein.nl) in de gaten.