Vijf regiobijeenkomsten abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van de backoffice. Om gemeenten goed voor te bereiden, worden eind juni en begin juli vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd, verspreid door Nederland. Tijdens deze regiobijeenkomsten werd u geïnformeerd over:

  • de invoering van het abonnementstarief Wmo per 1 januari 2020;
  • de ontwikkeling en implementatie van een nieuw PGB-systeem voor budgethouders, gemeenten en zorgaanbieders;
  • de nieuwe standaard administratieprotocollen die meer duidelijkheid bieden over de administratieve afhandeling van zorg in natura bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

De bijeenkomsten werden georganiseerd door VWS, VNG, CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Voor wie?
De bijeenkomsten waren bedoeld voor:

  • beleidsmedewerkers abonnementstarief / beleidsmedewerkers Sociaal Domein
  • inkopers / contractmanagers
  • informatiemanagers / applicatiebeheerders
  • medewerkers berichtenverkeer 
  • medewerkers administratieve backoffice

Opvolging
Heeft u éen van de bijeenkomsten niet kunnen bijwonen, dan kunt u de hand-outs downloaden van deze website.

Over PGB 2.0 en de standaard administratieprotocollen worden vanaf eind september vervolgbijeenkomsten georganiseerd per regio door het Ketenbureau i-Sociaal Domein om u bij te praten over de actuele ontwikkelingen. Houd hiervoor de website (www.i-sociaaldomein.nl) in de gaten.