Jouw gemeente inclusief!
Gemeenten aan de slag met het VN-Verdrag Handicap

5 november 2019 | NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Vier en verbeter met ons mee
Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Iedereen doet mee! Het project dat ervoor zorgt dat gemeenten aan de slag gaan met het VN-Verdrag Handicap. Het belang van het verdrag wordt daardoor veel duidelijker voor meer mensen. Dat gaan we samen vieren! En we willen het je makkelijk maken om kennis en goede voorbeelden met elkaar te delen. Want we hebben ook nog veel te verbeteren.

Beweging voor inclusie
Het idee van een inclusief Nederland wordt merkbaar belangrijker voor gemeenten. Het goed uitvoeren van de (verplichte) Lokale Inclusie Agenda helpt daarbij. Met elkaar kijken we naar de stappen die er tot nu zijn gezet. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe gaan we verder? Want we zijn er nog niet. Nog niet iedereen kan zich zelfstandig verplaatsen of voelt zich overal welkom vanwege zijn of haar handicap. Samen maken we gemeenten stap voor stap inclusiever.

Wat kun je verwachten tijdens het congres ‘Jouw gemeente inclusief!’?

  • Een veelzijdig en persoonlijk congres waarbij ervaringsdeskundige sprekers op heel verschillende wijze het belang van het VN-Verdrag duidelijk maken.
  • Een prikkelende dialoog: door middel van interactieve workshops gaan wij met elkaar in gesprek over de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap en de Lokale Inclusie Agenda.
  • Er zijn veel goede voorbeelden van gemeenten te vinden in het kader van het VN-Verdrag Handicap. Leer van andere gemeenten en laat je enthousiasmeren om jouw gemeente ook in inclusief te maken zodat iedereen mee kan doen.

Alle wethouders, ambtenaren en landelijke partners die zich bezighouden met het VN-Verdrag Handicap zijn welkom. Maar omdat we het motto ‘niets over ons, zonder ons’ echt willen naleven, verwachten we dat iedereen die zich aanmeldt, een ervaringsdeskundige meeneemt.