Hieronder vindt u de presentaties van de sessies die gehouden zijn tijdens de regiobijeenkomsten in september en oktober door CAK, VNG, VWS en Ketenbureau i-Sociaal Domein. 

De volgende sessies hebben plaatsgevonden:

 1. Sessie 1: Informatiesessie over actuele onderwerpen in de administratieve keten
  (voor gemeenten en zorgaanbieders)
 2. Sessie 2: Verdiepingssessie reductie administratieve lasten in i-Sociaal Domein  
  (voor gemeenten en zorgaanbieders)
 3. Sessie 3: Verdiepingssessie Implementatie abonnementstarief Wmo 
  (alleen voor gemeenten)
 4. Sessie 4: Verdiepingssessie Implementatie PGB 2.0 | Opzet projectplan | vragen en antwoorden 
  (alleen voor gemeenten)