Op 28 juni heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Tijdens de ALV van 5 juni jl. is besloten dat het Klimaatakkoord ter stemming wordt voorgelegd aan de leden. Het bestuur heeft besloten om dit te laten plaatsvinden tijdens de buitengewone ALV op 29 november aanstaande.

In aanloop naar de BALV organiseert de VNG een aantal activiteiten om gemeenten te informeren over de inhoud van het Klimaatakkoord en om het gesprek te voeren over de betekenis van het akkoord voor gemeenten en inwoners. Wij hebben de G40, M50 en P10 en de provinciale afdelingen van de VNG aangeboden om aan te sluiten bij een van hun bijeenkomsten. Daarnaast organiseert de VNG op 8 oktober aanstaande een landelijke bijeenkomst in Nieuwegein.

Programma conferentie Klimaatakkoord
De opzet van de conferentie is vergelijkbaar met voorgaande Klimaatbijeenkomsten en bestaat uit een ambtelijk middagprogramma en een bestuurlijk avondprogramma. Beide starten met een plenair deel over de totstandkoming van het Klimaatakkoord, de invulling van de gestelde randvoorwaarden en hoe het akkoord verbonden is met de eigen ambities en waar gemeenten vragen en zorgen zien voor de toekomst. Aansluitend in de deelsessies gaan wij verder de diepte in over de betekenis van het Klimaatakkoord voor de decentrale uitvoeringspraktijk.

Als u het ambtelijk middagprogramma volgt kunt u bij het invullen van het registratieformulier één deelsessie per ronde kiezen. U kunt hierbij kiezen uit verschillende deelsessies. Volgt u het bestuurlijk avondprogramma, dan wordt u ingedeeld. 

Voor een volledig overzicht van alle maatregelen kunt u terecht op www.klimaatakkoord.nl. Op de website van VNG vindt u per tafel een overzicht van de voor gemeenten meest relevante voorstellen.