Op vrijdag 29 november 2019 heeft de VNG Bestuurdersdag plaatsgevonden met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV.
Voor een terugblik verwijzen wij u naar de website van het VNG.

Hieronder vindt u de presentaties die beschikbaar zijn:

1. Radicalisering
2. Herijking Gemeentefonds, stand van zaken
3. Gezocht: Thorbecke experimenten
4. Raadsleden in de VNG: logisch toch!?
6. Prognosemodel en sturen op de bedoeling van de WMO!!
7. Wonen, zorg en vergrijzing, wat komt er op ons af
8. De omgevingswet op tafel op de agenda
9. Stand van zaken Stikstof aanpak
12. Interbestuurlijke samenwerking